CZYM JEST NORMA ISO 29990?

 
Norma ISO 29990 wyznacza międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania jakością i jest skierowana do dostawców usług szkoleniowych w zakresie edukacji pozaszkolnej.

Norma ISO 29990 skoncentrowana jest na analizie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, czyli:

 • uczestników, grup szkoleniowych
 • firm, przedsiębiorstw kierujących osoby na szkolenia
 • instytucji, osób finansujących edukację.

 
6701

ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT ISO 29990 DLA SWOJEJ FIRMY W ITFF!

 

Przy naszej pomocy wdrożysz normę ISO 29990:

W KRÓTKIM CZASIE

NIEWIELKIM KOSZTEM

SPRAWNIE - BEZ BIUROKRACJI

DLA KOGO JEST NORMA ISO 29990?

 

Każda instytucja, firma szkoleniowa może wdrożyć system ISO 29990, niezależnie od swojej wielkości. System ISO 29990 może być wdrożony przez:

 • FIRMY SZKOLENIOWE
 • SZKOŁY ZAWODOWE
 • SZKOŁY WYŻSZE
 • SZKOŁY ŚREDNIE
 • SZKOŁY PODSTAWOWE
 • SZKOŁY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
 • MONITORING WDROŻONEGO SYSTEMU

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY Z WDROŻENIA NORMY ISO

 
 • ZWIĘKSZYSZ ZAUFANIE KLIENTÓW DO SWOJEJ FIRMY, INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
 • ZWIĘKSZYSZ KONKURENCYJNOŚĆ FIRMY NA RYNKU SZKOLENIOWYM
 • TWOJA FIRMA, INSTYTUCJA SZKOLENIOWA BĘDZIE SPRAWNIEJSZA ORGANIZACYJNIE I BARDZIEJ RENTOWNA DZIĘKI WDROŻONYM ZASADOM ZARZĄDZANIA
 • ZWIĘKSZYSZ SWOJE SZANSE NA ZDOBYCIE NOWYCH KLIENTÓW

BĄDŹ KONKURENCYJNY NA RYNKU - ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT ISO

 
Konkurencyjność na rynku szkoleniowym cały czas wzrasta, co powoduje, że każda firma, instytucja oferująca usługi szkoleniowe musi podnosić ich jakość.  Twoi klienci szukając szkoleń i kursów sprawdzają jakie posiadasz certyfikaty.

Jako organizacja zajmująca się od 2009 roku edukacją pozaformalną z własnego doświadczenia wiemy jak ważne jest dostarczanie wysokiej jakości usług. Dzięki wdrożeniu systemu ISO 29990 stosujemy system zarządzania jakością w zakresie szkoleń, kursów, doradztwa i projektów szkoleniowych.
Stawia to przed nami wyzwanie ciągłego podwyższania jakości naszej pracy oraz standaryzacji obsługi klienta.

Zobacz nasz certyfikat ISO

W RAMACH WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 29990 OFERUJEMY TOBIE I TWOJEJ FIRMIE:

 
 • WSTĘPNĄ WERYFIKACJĘ DOKUMENTACJI I FIRMY POD KĄTEM DOPASOWANIA DO WYMOGÓW NORMY ISO
 • KONSULTACJE I POMOC PRZY OPRACOWANIU NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI
 • POMOC PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIE AUDYTU CERTYFIKUJĄCEGO
 • MONITORING WDROŻONYCH SYSTEMÓW

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ PROCES CERTYFIKACJI W TWOJEJ FIRMIE

 
Certyfikacja systemu zarządzania jakością dotycząca wdrożenia normy ISO 29990 polega na przeprowadzeniu audytu w Twojej firmie, w formie rozmów z pracownikami oraz obserwacji pracy. Audyt ma sprawdzić i ocenić czy zostały wdrożone wszystkie procedury i czy realizowane procesy są zgodne z wymogami, które określa norma.

Po pozytywnej weryfikacji wydawany jest na okres 3 lat certyfikat. Po upływie tego czas można przeprowadzić kolejny audyt, na podstawie którego zostanie wydany kolejny certyfikat.

Chcesz aby Twoja firma spełniała międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania jakością usług edukacyjnych? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w procesie certyfikacji i przeprowadzimy audyt certyfikacyjny.

CHCESZ WDROŻYĆ NORMĘ ISO 29990 W SWOJEJ FIRMIE? MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI