CZŁONEK PIFS

 
Należymy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami, dobrymi praktykami i standardami rynku szkoleniowego.

Izba jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Największe media, instytucje stale zasięgają opinii przedstawicieli i ekspertów PIFS na tematy związane z szkoleniami adresowanym do dorosłych, dofinansowywaniem szkoleń ze środków unijnych, kondycją zawodu trenera, standardami itp.

 
6301
6304

AKREDYTACJA MEN

 
Jesteśmy placówką akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, podlegamy dobrowolnej kontroli zewnętrznej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Akredytacja jest zewnętrznym potwierdzeniem spełnienia przez nas określonych kryteriów jakości w zakresie zgłoszonego kształcenia ustawicznego.

 

KODEKS ETYCZNO-ZAWODOWY

 
Realizując projekty szkoleniowe w ITFF każdy trener z naszego zespołu zobowiązany jest do przestrzegania przyjętego Kodeksu Etyczno-Zawodowego, zgodnie z którym zobowiązuje się do wdrażania zasady „po pierwsze nie szkodzić” (primum non nocere).
 
POBIERZ KODEKS ZESPOŁU TRENERÓW ITFF
6551
6701

CERTYFIKAT ISO 29990:2010

 
Wdrożyliśmy w swoim systemie zarządzania jakością w zakresie szkoleń, kursów, doradztwa i projektów szkoleniowych międzynarodowe standardy wyznaczone przez normę ISO 29990:2010.

Przeprowadzony w sierpniu audyt potwierdził spełnianie przez ITFF wymagań normy ISO 29990:2010 i przyznał nam certyfikat. 
Stawia to przed nami wyzwanie ciągłego podwyższania jakości naszej pracy oraz standaryzacji obsługi klienta.