PRACOWALIŚMY I SZKOLILIŚMY KADRĘ:

 

Dziękujemy za wzajemną możliwość rozwoju

 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • ATRYBUT Barbara Kędzia
 • CCR Consulting Łukasz Jakubów
 • Specjalizacja Edukacja Marlena Wajszczyk
 • AMG Adrian Szajerski
 • Arte Promotion Ilona Sadowska
 • Brooklyn Aleksandra Hamza
 • Mellon Poland Sp.z.o.o.
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kułaga
 • Place Lab Barbara Kolbus
 • KREATORIAT Katarzyna Pawela
 • Pro Humane Barbara Królicka
 • NS Joanna Zając
 • Pracownia Rozwoju Osobistego-Unikatum
 • Multimedia Polska S.A.
 • PKO Bank Polski
 • OpusProperties Sp. z o.o
 • STX Next
 • CEDC International Sp. z o.o.
 • Ecoenergia spółka z o.o.
 • Avio Polska Sp. z o.o.
 • Dynatrace sp. z o.o.
 • PARTNER BIURO Magdalena Zatorska
 • DPD Polska Sp. z o.o.
 • Teaching & Teacher Training Joanna Naporowska
 • BZK Group Sp. z o.o.
 • AB INITIO Monika Kołodziejczyk
 • Pozytor
 • Małe Kilometry
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
 • IPM Doradztwo Iga Kopeć
 • Good News Joanna Olczyk
 • Groupe SEB Polska Sp. z o.o.
 • Niepubliczne Przedszkole Akademia Maluchów
 • Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO
 • Centrum Myśli Jana Pawła II
 • Fundacji Dalkia
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Tęczowa Kraina
 • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
 • Polskiej Akademii Nauki i Sportu
 • Narodowego Centrum Kultury
 • Spółdzielnia Socjalna KULTURHAUZ
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
 • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego “FOSA”
 • Fundacja MIFGASH
 • Fundacja Innowacja i Wiedza
 • Fundacja Źródła Życia Budy Zasłona
 • Stowarzyszenie „Rodzice Razem”
 • SOS Wioski Dziecięce
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych “Maja”
 • Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce
 • Stworzyszenie Cetrum Współpracy Polska-Wschód
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
 • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
 • Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie
 • Urząd Pracy m.st. Warszawy
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
 • Region Ziemia Łódzka Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność
 • Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi
 • Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Fundacja Aktywni Rodzice
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Nowosolna
 • Fundacja na rzecz Kultury Żywej “Białe Gawrony”
 • Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej w Poddębicach

REFERENCJE