PROJEKTY DLA BIZNESU

 

Nasze projekty dla biznesu – szkoleniowe i kompetencyjne są skoncentrowane wokół budowania konkretnych kompetencji podnoszących jakość i wyniki działania przedsiębiorców, organizacji i instytucji.

Każda stworzona przez nas oferta, poprzedzona jest badaniami, analizami potrzeb, zakończona skuteczną ewaluacją.

Projekty dedykowane konkretnej firmie, instytucji, pracownikom. zespołowi posiadają program dopasowany do ich potrzeb, by zbudować określone kompetencje.

Rzadko kiedy gotowy produkt odpowiada szczegółowym potrzebom konkretnej firmy, instytucji czy zespołu. To tak jakbyś przez Internet kupował/a marynarkę w rozmiarze L. Trudno, żeby zawsze leżała idealnie.

Na Twoje życzenie zbadamy wskaźniki ROI (Return On Investment) aby wykazać jakie oszczędności przyniosą Ci nasze kompleksowe programy szkoleniowe, które uczą nowych zachowań i sposobów reagowania na sytuacje.

 
6286

NASZE PRIORYTETY

 

Poznajemy bliżej Twoje potrzeby, strukturę organizacyjną, wskaźniki

Analizujemy obecny stan zespołu i stan pożądany

Prowadzimy proces szkoleń w czasie, miejscu i formach najlepszych dla firmy, organizacji i korporacji

Po projekcie otrzymujesz raport ze wskazówkami dotyczącymi wzmocnienia i podtrzymania procesu

Pracujemy z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych, sięgamy i tworzymy analizy przypadków, wykorzystujemy narzędzia facylitacji i moderacji pracy grupowej.
Wykorzystujemy trenerów i facylitatorów adekwatnych do Twoich potrzeb.

PROJEKTY DLA BIZNESU W 4 KROKACH

 
1

Badanie potrzeb

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać jest badanie potrzeb szkoleniowych, aby poznać specyfikę firmy / instytucji, zbadać potrzeby firmy, aby zaplanowane szkolenie spełniało cele.

2

Oferta

Po badaniu potrzeb i analizie wyników rozpoczynamy wraz z Klientem proces przygotowywania oferty. Każda firma jest niepowtarzalna, dlatego programy szkoleń muszą być “szyte na miarę”, by dopasować je do specyfiki danej firmy.

Na tym etapie ustalamy metody pracy z Klientem, by utrzymać pełną koncentrację, zminimalizować koszty pracy, utrzymywać maksymalną koncentrację uczestników szkoleń.

Po przygotowaniu przez nas programu szkoleń projektów biznesowych, metodyki pracy następuje czas na decyzję Klienta o podjęciu współpracy.

3

Realizacja szkolenia

Czas i forma pracy jest dopasowana do możliwości i potrzeb Klienta. W naszym modelu pracy materiały opracowujemy po szkoleniu na podstawie wniosków z wypracowanych treści, stanowią one formę podręcznika wdrożeniowego.

4

Ocena i ewaluacja

Po zakończonym procesie szkoleniowym firma otrzymuje raport poszkoleniowy ze wskazówkami z obserwacji podczas pracy. Raport pomoże w planowaniu dalszego rozwoju kompetencji pracowników.

Po szkoleniu Klient ma możliwość skorzystania z dodatkowej sesji, która może służyć omówieniu dodatkowych kwestii, które pojawiły się po szkoleniu.