81 EDYCJA KURSU

na szkoleniowca i trenera biznesu

 

Nasz autorski program szkoleń realizujemy w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu trenera/wykładowcy wg Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także wytycznych Europejskich Ram Kwalifikacji Społecznej. Stosujemy zachodnie modele programów nauczania Train The Trainers, współpracujący z nami trenerzy mają za sobą tysiące zrealizowanych godzin szkoleniowych, również  w krajach Europy Zachodniej.

Obecna sytuacja w kraju i na świecie uwolniła nowe możliwości, tym samym mamy przyjemność zaprezentować Wam pierwszą edycję kursu w wersji ONLINE. To doskonały moment na przejście na wyższy poziom i digitalizację rynku szkoleń, jesteśmy pewni, że nowa forma spodoba się uczestnikom i zostanie wprowadzona do stałej oferty.

To niesamowite, że za nami już 80 edycji Kursu Trenerskiego I stopnia! Sami nie możemy uwierzyć, że udało nam się zrealizować ich aż tylew ciągu 10 lat. W tym czasie liczba akredytowanych trenerów zrzeszonych w ITFF wyniosła prawie 800 osób!

81 edycja, w związku z obecną sytuacją na świecie, odbędzie się po raz pierwszy w historii naszej organizacji w wersji online. Odświeżyliśmy nie tylko formę, ale też materiały, które naładowaliśmy wnioskami z ostatnich szkoleń, m.in. dla SWPS czy Politechniki Łódzkiej. 

Mateusz Stasiak, Managing Director and Founder

mateusz stasiak, facylitator, trener, trainers

DLA KOGO?

 

trenerów praktyków

jak i tych którzy dopiero zaczynają

ekspertów i konsultantów

współpracujących z zewn. firmami

managerów i liderów

zarządzających zespołami

nauczycieli i doradców

dbających o swój rozwój

DLACZEGO WARTO?

 

NOWOCZESNE NARZĘDZIA

Dzięki którym zaprojektujesz swoje przyszłe szkolenia

METODY AKTYWNEJ PRACY Z UCZESTNIKAMI

Rozwiniesz swój indywidualny warsztat trenerski

ANALIZA, STRATEGIA I CEL

Poznasz metody analizy potrzeb uczestników i strategię ich realizacji

PODRĘCZNIK PROGRAMOWY W ZESTAWIE

Prawie 200 stron skryptu, który pozwoli Ci wrócić do najważniejszych informacji z kursu

AKREDYTACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Otrzymasz zaświadczenie akredytowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi

TWOJE AUTORSKIE SZKOLENIE

Wykonasz je z pomocą trenerów, a na koniec otrzymasz certyfikat

81EDYCJA KURSU TRENERSKIEGO I STOPNIA
787CERTYFIKOWANYCH TRENERÓW I FACYLITATORÓW
51GODZIN PRAKTYCZNEJ WIEDZY
80PROCENT DOFINANSOWANIA UE

JAK SZKOLIMY?

 

Kurs I stopnia na trenera i szkoleniowca ma formę teoretyczną i praktyczną. Realizujemy warsztaty, pracę w grupie, jak i wystąpienia indywidualne pozwalające zarówno na wykorzystanie zdobytej wiedzy, jak i uzyskanie certyfikatu. Z założenia kurs jest intensywny, tj. w możliwie najkrótszym czasie realizujemy jak najwięcej tematów.

PRACUJEMY Z WYKORZYSTANIEM:

ANALIZY PRZYPADKÓW

ANALIZY KRYTYCZNEJ

CYKLU KOLBA

PROGRAM KURSU

 

11 dni Kursu Trenerskiego

34 godziny zajęć w formie grupowej wideokonferencji i 17 godzin pracy własnej.

MODUŁ 1
PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ
 

Nauczysz się:

badać potrzeby grupy docelowej oraz analizować potrzeby szkoleniowe
wytyczać cele szkoleniowe 
planować adekwatne działania merytoryczne i efekty uczenia
konstruować programy, plany szkoleń
dokonywać ewaluacji szkolenia

MODUŁ 2
KOMUNIKACJA TRENERA Z GRUPĄ
 

Nauczysz się:

budować dobre relacje z grupą
jak dbać o komunikację niewerbalną
pracować z trudnym uczestnikiem
planować prezentację i wystąpienia publiczne
badać i oceniać własne kompetencje komunikacyjne

MODUŁ 3
DYNAMIKA I PROCES GRUPOWY
 

Nauczysz się:

budować autorytet w grupie
określać role i kompetencje lidera, facylitatora, moderatora we własnej pracy
wytyczać cel grupowy i kształtować proces grupowy
pracować z trudną grupą i jej oporem
oswajać własne trudne emocje

MODUŁ 4
METODY I NARZĘDZIA PRACY TRENERA
 

Nauczysz się:

wykorzystywać i analizować ćwiczenia szkoleniowe (zestawy treningowe, zbiory ćwiczeń, publikacje)
tworzyć curriculum do programów nauczania
dobierać metody i ćwiczenia do zaprojektowanych celów szkoleniowych

MODUŁ 5
PROMOCJA TRENERA
 

Nauczysz się:

określać specyfikę sprzedaży szkoleń dla instytucji, biznesu, NGO i szkoleń otwartych
wyznaczać jakie działania umożliwiają budowanie marki osobistej
poznać funkcjonujące na rynku szkoleniowym modele wraz z zaletami, wadami i ograniczeniami

HARMONOGRAM KURSU

 
15.05
WPROWADZENIE
 

18:00 – 19:30  –  Karolina Mikołajczak

 

Integracja uczestników
Omówienie narzędzi do pracy zdalnej: Google Classroom i Google Meet  
Poznanie celów szkolenia i zapoznanie się z harmonogramem

16.05
MODUŁ 1
 

09:00 – 10:00  –  Karolina Mikołajczak

 

Badanie potrzeb grupy docelowej oraz analizowanie potrzeb szkoleniowych

10:00 – 11:00  –  Karolina Mikołajczak

 

Wytyczanie celów szkoleniowych

12:00 – 13:30  –  Karolina Mikołajczak

 

Planowanie adekwatnych działań merytorycznych i efektów uczenia

17.05
MODUŁ 1 i MODUŁ 2
 

10:00 – 12:00  –  Praca własna – Classroom Moduł 1

 

Planowanie adekwatnych działań merytorycznych i efektów uczenia

13:30 – 15:30  –  Praca własna – Classroom Moduł 2

 

Dobieranie metod, wybieranie i analizowanie ćwiczeń

19.05
MODUŁ 2
 

09:00 – 11:30  –  Paweł Makowski

 

Dobieranie metod i ćwiczeń do zaprojektowanych celów szkoleniowych
Wykorzystywanie i analizowanie ćwiczeń szkoleniowych

13:30 – 15:30  –  Paweł Makowski

 

Czynniki wpływające na zaangażowanie grupy
Cykl Kolba i podstawy nauczania dorosłych

21.05
MODUŁ 3
 

09:00 – 09:30  –  Praca własna – Classroom Moduł 3

 

Sposoby prowadzenia dyskusji w sytuacji konfliktu z uczestnikiem.
Ćwiczenia dotyczące komunikatu “ja”, pytań otwartych, parafrazy i 2x tak

09:45 – 11:15  –  Aleksandra Bukowska

 

Sposoby prowadzenia dyskusji w sytuacji konfliktu z uczestnikiem.
Ćwiczenia dotyczące komunikatu “ja”, pytań otwartych, parafrazy i 2x tak

12:15 – 13:15  –  Praca własna – Classroom Moduł 3

 

Sposoby prowadzenia dyskusji w sytuacji konfliktu z uczestnikiem.
Ćwiczenia dotyczące komunikatu “ja”, pytań otwartych, parafrazy i 2x tak

13:45 – 14:45  –  Aleksandra Bukowska

 

Sposoby prowadzenia dyskusji w sytuacji konfliktu z uczestnikiem.
Ćwiczenia dotyczące komunikatu “ja”, pytań otwartych, parafrazy i 2x tak

22.05
MODUŁ 3
 

09:00 – 10:00  –  Aleksandra Bukowska

 

Udzielanie konstruktywniej informacji zwrotnej

10:00 – 10:30  –  Praca własna – Classroom Moduł 3

 

Uczestnik udziela konstruktywniej informacji zwrotnej

11:00 – 12:00  –  Aleksandra Bukowska

 

Uczestnik udziela konstruktywniej informacji zwrotnej

12:15 – 12:45  –  Paweł Makowski

 

 Komunikacja niewerbalna

12:45 – 13:15  –  Praca własna – Classroom Moduł 3

 

 Komunikacja niewerbalna

14:15 – 15:15  –  Praca własna – Classroom Moduł 3

 

Komunikacja werbalna
Jak budować perswazyjną i merytoryczną komunikację w przekazywaniu treści.

15:15 – 16:15  –  Paweł Makowski

 

Komunikacja werbalna
Jak budować perswazyjną i merytoryczną komunikację w przekazywaniu treści

24.05
MODUŁ 1 i Moduł 4
 

09:30 – 11:00  –  Karolina Mikołajczak

 

Zasady konstruowania programów i dokonywania ewaluacji szkolenia

11:30 – 12:30  –  Paweł Makowski

 

Planowanie prezentacji i wystąpień publicznych

13:00 – 15:00  –  Praca własna – Classroom Moduł 1

 

Zasady konstruowania programów i dokonywania ewaluacji szkolenia

15:30 – 17:30  –  Praca własna – Classroom Moduł 4

 

Planowanie prezentacji i wystąpień publicznych

26.05
MODUŁ 4
 

09:00 – 09:30  –  Paweł Makowski

 

Demonstracja krótkich wystąpień

09:45 – 11:45  –  Praca własna – Classroom Moduł 4

 

Demonstracja krótkich wystąpień

12:45 – 14:15  –  Paweł Makowski

 

Demonstracja krótkich wystąpień i superwizja warsztatowa

14:30 – 15:30  –  Paweł Makowski

 

Demonstracja krótkich wystąpień i superwizja warsztatowa

28.05
MODUŁ 5
 

09:00 – 10:30  –  Jolanta Pieniek

 

Grupa docelowa

10:30 – 11:15  –  Praca własna – Classroom Moduł 5

 

Grupa docelowa

11:30 – 12:30  –  Jolanta Pieniek

 

Grupa docelowa

29.05
MODUŁ 5
 

09:00 – 11:30  –  Jolanta Pieniek

 

Elementy oferty

11:30 – 12:30  –  Praca własna – Classroom Moduł 5

 

Elementy oferty

12:30 – 13:30  –  Jolanta Pieniek

 

Elementy oferty

01.06
MODUŁ 3
 

09:00 – 11:00  –  Paweł Makowski

 

Demonstracje krótkich etiud szkoleniowych
Superwizja warsztatowa – omówienie wartości dydaktycznej i merytorycznej etiudy – wskazówki dla uczestników

11:45 – 13:45  –  Paweł Makowski

 

Demonstracje krótkich etiud szkoleniowych
Superwizja warsztatowa – omówienie wartości dydaktycznej i merytorycznej etiudy – wskazówki dla uczestników

14:30 – 16:30  –  Paweł Makowski

 

Demonstracje krótkich etiud szkoleniowych
Superwizja warsztatowa – omówienie wartości dydaktycznej i merytorycznej etiudy – wskazówki dla uczestników

POZNAJ NASZYCH TRENERÓW

 

JOLANTA PIENIEK

Ekspert marketingowy, trenerka

Specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów oraz przygotowaniu strategii marketingowych. Optymalizuje procesy wewnętrzne organizacji i nadzoruje realizację projektów. Zaczynała jako specjalistka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w firmie z branży budowlanej. Tam również awansowała na pełnomocnika ds. jakości oraz audytora, a w latach 2011-2012 piastowała funkcję Dyrektora Operacyjnego. Po nabraniu wiatru w żagle zdecydowała się na otworzenie własnej działalności JP Solution. Ma za sobą ok. 500 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu marketingu

   

KAROLINA MIKOŁAJCZAK

Dyrektor merytoryczna ITFF

Trenerka i superwizor z 13-letnim doświadczeniem w Train The Trainers. Autorka i inicjatorka Kursu Trenerskiego I oraz II. Przeszkoliła blisko 700 szkoleniowców i trenerów biznesu z efektywnego planowania szkoleń, komunikacji trenerskiej i dynamiki procesów grupowych. Udzieliła blisko 1000 godzin superwizji. Ekspertka innowacyjnych metod uczenia dorosłych (Case Study Teaching, Problem Based Learning), które obecnie z sukcesem wdraża na polskich uczelniach. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, była prodziekan zarządzania AHE, prelegentka na łódzkiej edycji TEDx. Prywatnie mama dwójki synów. Od lat jeździ konno i uwielbia podróże.

   

PAWEŁ MAKOWSKI

Montażysta filmowy, trener

Montażysta filmowy i telewizyjny. Ukończył studia filmoznawcze na Uniwersytecie Łódzkim, a także Wyższe Studium Montażu w PWSFTiT w Łodzi, które pozwoliły mu uczyć się od najlepszych. Zdobytą wiedzę wykorzystał skutecznie przy projektach realizowanych m.in. dla Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, TVP, TVN Discovery, Canal+ Discovery i HBO Polska. Jako trener zrzeszony w ITFF, Paweł koordynuje wszystkie projekty szkoleniowe z wykorzystaniem filmów – od procesu analizy potrzeb i kontraktowania po ewaluację. Jest aktywnym przedsiębiorcą, współtworzy firmę produkująca gry planszowe i karciane, które dotarły do 7 krajów europejskich oraz jest udziałowcem sieci lodów tajskich.

   

ALEKSANDRA BUKOWSKA

Facyliatorka, trenerka biznesu

Posiada 16 lat doświadczenia w międzynarodowych firmach, w działach zarządzania zmianą i organizacji procesów, z czego 10 lat  jako manager projektów. Zajmowała się m.in. rekrutacją, komunikacją wewnętrzną i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Od 2005 roku prowadzi sesje facylitowane z zakresu usprawniania komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, rozwiązywania problemów, definiowania strategii, podejmowania decyzji, organizacji projektu i poszukiwania twórczych rozwiązań. Szkoli w tematyce komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i zarządzania zespołem. Optymalizuje procesy biznesowe związane z przepływem informacji, tworzeniem wartości dodanej i wyszczuplaniem strumienia przepływu wartości.

   

CERTYFIKACJA

 

Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy kursu przygotowują zadanie certyfikacyjne – projekt autorskiego szkolenia lub warsztatów.
Każdy projekt certyfikacyjny jest oceniany i konsultowany w ramach uczestnictwa w Kursie na szkoleniowca i trenera biznesu. Nie ma możliwości oddania pracy w późniejszym terminie.

Wraz z certyfikatem wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

W 2020 r. zmieniają się zasady przyznawania zaświadczeń MEN, może to być ostatni moment na uzyskanie akredytacji!
7531

ZAPISZ SIĘ NA 81 EDYCJĘ ONLINE

 
TERMIN
11 DNI KURSU TRENERSKIEGO

 

15.05-01.06.2020

LOKALIZACJA
TU NAS ZNAJDZIESZ

 

ONLINE. Zajęcia organizujemy przy wykorzystaniu aplikacji Google Meet.

WIELKOŚĆ GRUPY
MAŁE GRUPY – WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

 

Na jednej edycji kursu wielkość grupy wynosi maksymalnie 12-14 osób. W pierwszej edycji online przewidujemy ok. 6-10 osób.

ZAPISY
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

Osoba kontaktowa: Aleksandra Przybysz
E-mail: a.przybysz@trainers.org
Telefon: 535 044 488

 
Sprawdź kiedy odbywają się kolejne edycje i zarezerwuj sobie miejsce!Więcej >

INWESTYCJA

 
BEZ DOFINANSOWANIA
2380
Z DOFINANSOWANIEM UE
470

kwota przy 80% dofinansowaniu UE

pomoc w formalnościach w ramach programu BUR

WYBRANE Z PONAD 100 OPINII UCZESTNIKÓW

 

ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH EDYCJI

 

NASI ABSOLWENCI

 

Niżej przedstawiamy sylwetki kilku wybranych absolwentów Kursu Trenerskiego I stopnia, zaś pełną listę można znaleźć w zakładce BAZA TRENERÓW.

Założyciel agencji Social Frame, która działa w obszarze komunikacji marek w mediach cyfrowych. Twórca dwóch kierunków studiów podyplomowych na swojej alma mater, krakowskej AGH: „Social Media & Content Marketing” oraz „Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych”. Ponadto, Adam od kilku lat organizuje spotkania LinkedIn Local w Krakowie.

Pasjonuje się filmem, w jego portfolio znajduje się kilkadziesiąt produkcji video promujących marki, część z nich do dziś jest share’owana przez użytkowników jako virale.

Absolwent 69. edycji, która odbyła się 21-25.04.2018.

 • Ponad 10-letnie doświadczenie w branży digital marketingu w zakresie strategii i konsultingu.
 • Storytelling w digital marketingu i employer brandingu.
 • Personal branding, social selling i marketing na LinkedIn.
 • Analiza i strategia komunikacji marki.
 • Projekty z wykorzystaniem produkcji video i filmów dokumentalnych dla marek.

Od 15 lat prowadzi agencję public relations studio PRowokacja. Zrealizowała kilkadziesiąt autorskich kampanii PR skierowanych zarówno do rynku B2B jak i B2C. Specjalizuje się zwłaszcza w komunikacji dla branży nowych technlogii, IT, FMCG czy Beauty & Lifestyle.

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Studium Menedżerskiego Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, stypendystka Fundacji im. Roberta Boscha. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. 

Absolwentka 63. edycji, która odbyła się 18-20.08 oraz 26-27.08.2017.

 • Ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań PR zarówno dla małych firm, jak i korporacji.
 • Budowanie efektywnej komunikacji zewnętrznej oraz personal brandingu.
 • Współtworzenie łódzkiej społeczności zbudowanej wokół działań PRowych poprzez inicjatywę PR Talks
 • Tworzenie strategii dla media & influencer relations

Mówi o sobie: “Zawodowy Ułatwiacz –> Agent Zmiany, Wspieracz, Sklejacz”
Manager z dużym doświadczeniem dotykającym wszystkich aspektów zarządzania zespołem, tak małym, jak i korporacyjnym. Specjalizuje się w takich branżach jak IT, telekomunikacja, finanse. Aktualnie odpowiada za Pion Rozwoju Oprogramowania w firmie APATOR Elkomtech.
Zarządza projektami (PRINCE2 Practitioner, Master’s Certificate in Project Management – PMI, Agile / SCRUM) od inicjacji i planowania, po koordynację, realizację i wsparcie. Stawia na człowieka i partnerstwo. Analityk pracujący w obszarach organizacyjnych, procesowych, jakościowych, usługowych (ITILv3) czy biznesowych.
Współorganizator ogólnopolskiego cyklu “Turkusowe Śniadania” w wersji łódzkiej. Prelegent na konferencji Testwarez dot. tematyki testowania oprogramowania – tematyka budowania zespołów w kierunku samozarządzania.

Absolwent 68. edycji, która odbyła się 17-21.02.2018.

 • Ukończone studia MBA, umiejętności zarządzania podparte wieloletnią praktyką na poziomie stanowisk managerskich wyższego szczebla i praktyki konsultingowej.
 • Analiza organizacji, procesów, usług i obszarów jakościowych.

Project manager, interim manager, trenerka oraz konsultantka. Wspiera organizacje we wprowadzaniu nowych marek oraz usług na rynek, a także w tworzeniu biznes planów. Jest doradcą w zakresie planowania i zarządzania finansami w małych firmach.

Wieloletni organizator wyjazdów oraz zajęć terenowych dla 4000 dzieci w ramach własnej firmy “Małe Kilometry”. Przeprowadziła szkolenia, wykłady, warsztaty i konsultacje dla ok. 1000 osób na wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i bankowość. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie: Efektywne Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie.

Absolwentka 51. edycji, która odbyła się 28.10.2015.

 • Prowadzenie projektów biznesowych oraz edukacyjnych od projektu po ewaluację.
 • Tworzenie strategii zarządzania finansami w małej firmie, jak i  planowania finansów osobistych
 • Prowadzenie projektów turystycznych pod kątem rozwoju kompetencji opiekunów, ich zdolności komunikacyjnych czy współprac w grupie.
 • Pomoc w organizacji współpracy z dziećmi w ramach edukacji przygodowej, edukacji demokratycznej oraz edukacji finansowej.

MASZ PYTANIA?

 

Skontaktuj się z Koordynatorką ds. Kursu Trenerskiego, Aleksandrą Przybysz

…lub jeśli wolisz kontakt z naszej strony – WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zaznacz swoją formę prawną*

Wybierz województwo, w którym Ty lub Twój pracodawca macie zarejestrowaną działalność*

Wybierz wielkość przedsiębiorstwa

SPEŁNIAMY STANDARDY