TRENER, FACYLITATOR - CERTYFIKOWANY KURS

 
Szkolenie dostarcza metod do pracy dla menadżerów, liderów projektów, działów HR. Buduje szerszy kontekst postrzegania problemów i zjawisk zachodzących w organizacji. Dzięki nabytym kompetencjom będziesz potrafił/a podnieść efektywność zespołu, usprawniać procesy rozwiązywania problemów i decyzyjności. Nauczysz się prowadzić procesy kreowania innowacyjnych rozwiązań, staniesz się aktywny i odpowiedzialny za projekty swojej organizacji, zespołu.
 
5962

DLA KOGO JEST KURS

 

Kurs Trenerski II stopnia skierowany jest do osób, które chcą wzmocnić i rozszerzyć już posiadane kompetencje trenerskie lub zdobyć doświadczenie w pracy pod czujnym okiem profesjonalistów. Możesz skorzystać z niego jeśli jesteś absolwentem Kursu Trenerskiego I stopnia.
Kurs skierowany jest do:

 • LIDERÓW PROJEKTÓW
 • LIDERÓW ZESPOŁU
 • MANAGERÓW
 • TRENERÓW BIZNESU
 • TRENERÓW ROZWOJU OSOBISTEGO
 • TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH
 • COACHÓW
 • FREELANCERÓW

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE

 
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A ZAPLANOWAĆ DYDAKTYCZNIE WARTOŚCIOWE MERYTORYCZNIE SZKOLENIE
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A SFORMUŁOWAĆ MIERZALNE EFEKTY SWOJEGO SZKOLENIA
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A OPRACOWAĆ PYTANIA DO KWESTIONARIUSZA BADANIA POTRZEB KLIENTA
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A SKONSTRUOWAĆ METODYKĘ EWALUACJI EFEKTÓW SZKOLEŃ: ANKIETA, EWALUACJI ON-GOING, TEST
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A PRZYGOTOWAĆ PRZYCIĄGAJĄCY WYKŁAD
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A DOBRAĆ METODY WARSZTATOWE ADEKWATNIE DO CELU I CHARAKTERU GRUPY
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A STOSOWAĆ METODY ROZŁADOWUJĄCE KONFLIKTY INTERPERSONALNE
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ SZKOLENIA I WARSZTATÓW
 • POZNASZ METODYKĘ I NARZĘDZIA FACYLITACJI, BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A ZAPROJEKTOWAĆ SESJĘ FACYLITACJI
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A ZASTOSOWAĆ NARZĘDZIA FACYLITACJI I PROBLEM SOLVING W PRACY Z GRUPĄ
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A NAPISAĆ ATRAKCYJNE I EFEKTYWNE CASE STUDY
 • NABĘDZIESZ ŚWIADOMOŚĆ CO TO ZNACZY PROJEKTOWAĆ SYTUACJĘ EDUKACYJNĄ, BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A ZAPROPONOWAĆ GRUPIE ATRAKCYJNE METODY PRACY
 • POZNASZ SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY W ROLI TRENERA I FACYLITATORA
 • POZNASZ SWOJE ZASOBY EMOCJONALNE W PRACY Z ZESPOŁEM ZE ZRÓŻNICOWANYMI PROBLEMAMI
kompetencje trenerskie, kurs trenerski ii stopnia

METODY PRACY

 
Pracujemy metodą społeczności edukacyjnej, która bazuje na wykorzystaniu pola wiedzy i doświadczeń oraz informacji zwrotnej od grupy. Dzięki tej metodzie jesteś równocześnie uczestnikiem i specjalistą. Z jednej strony Twoje zdanie, opinia jest niezwykle istotna w budowaniu osobowości trenerskich, z drugiej – dzięki bezpiecznej i wspierającej atmosferze rozwijasz się dzięki grupie. Społeczność edukacyjna ukazuje fenomen inteligencji zbiorowej, uczy jak rozumieć i czerpać z grupy, podążać i wpływać na zachodzące w niej procesy. Jest to cenne doświadczenie dla trenerów, uczy zrozumienia, pokory i szacunku wobec odrębnych opinii.

PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO II STOPNIA

 

Program Kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozłożone są na 12 dni, podzielonych na 5 zjazdów.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, szkoleniowej, warsztatowej z zespołami i zróżnicowanymi grupami. Uczestnik nie tylko potrafi zaprojektować szkolenie, którego efektem ma być wzrost wiedzy i umiejętności w zespołach, ale potrafi przeprowadzić procesy kreowania i wdrażania zmian oraz rozwiązywania problemów.

DZIEŃ 1 - STADARDY PLANOWANIA PROCESU EDUKACJI – seminarium, praca nad własną etiudą szkoleniową

 • analiza potrzeb szkoleniowych – opracowanie narzędzi zbierania informacji;
 • wytyczanie celów szkoleniowych;
 • planowanie ewaluacji – metody ewaluacji, sposoby zbierania danych;
 • metodyka – planowanie procesu dydaktycznego w kontekście oczekiwanych efektów;

DZIEŃ 2 - METODYKA PRACY EDUKACYJNEJ Z GRUPAMI

 • specyfika uczenia dorosłych;
 • learning by doing;
 • case teaching;
 • metody wykładowe – budowanie narracji;
 • metody dyskusyjne;
 • metody warsztatowe;

DZIEŃ 3 - ZAŁOŻENIA METODY FACYLITACJI

 • założenia facylitacji, zasady pracy;
 • demonstracja pracy metodą facylitacji;
 • etapy pracy metodą facylitacji;
 • charakterystyka facylitatora;
 • planowanie sesji facylitacji;

DZIEŃ 4 - NARZĘDZIA FACYLITACJI

 • specyfika pracy z problemem w kontekście dynamiki grupy;
 • zasady instruowania i udzielania informacji zwrotnej;
 • prezentacja i ćwiczenia z narzędzi pracy facylitatora w zakresie definiowanie problemów;

DZIEŃ 5 - NARZĘDZIA FACYLITACJI

 • Prezentacja i ćwiczenia z narzędzi pracy facylitatora w zakresie kreowania rozwiązań, podejmowania decyzji, planowania strategicznego;

DZIEŃ 6 - PROJEKTOWANIE MATERIAŁÓW I INFORMACJI – seminarium, praca nad własną etiudą szkoleniową

 • materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne;
 • opracowanie oferty i informacji promocyjnych;

DZIEŃ 7 - SUPERWIZJA

 • demonstracja etiud szkoleniowych dwóch uczestników;
 • superwizja warsztatowa – omówienie wartości dydaktycznej i merytorycznej etiudy. Omówienie metodyki oraz stylu zarządzania dynamiką grupy;
 • formułowanie oceny kompetencji oraz informacji zwrotnej do dalszego rozwoju superwizant;

DZIEŃ 8 - SUPERWIZJA

 • demonstracja etiud szkoleniowych dwóch uczestników;
 • superwizja warsztatowa – omówienie wartości dydaktycznej i merytorycznej etiudy. Omówienie metodyki oraz stylu zarządzania dynamiką grupy;
 • formułowanie oceny kompetencji oraz informacji zwrotnej do dalszego rozwoju superwizant;

DZIEŃ 9 - SUPERWIZJA

 • demonstracja etiud szkoleniowych dwóch uczestników;
 • superwizja warsztatowa – omówienie wartości dydaktycznej i merytorycznej etiudy. Omówienie metodyki oraz stylu zarządzania dynamiką grupy;
 • formułowanie oceny kompetencji oraz informacji zwrotnej do dalszego rozwoju superwizant;

DZIEŃ 10 - SUPERWIZJA

 • demonstracja etiud szkoleniowych dwóch uczestników;
 • superwizja warsztatowa – omówienie wartości dydaktycznej i merytorycznej etiudy. Omówienie metodyki oraz stylu zarządzania dynamiką grupy;
 • formułowanie oceny kompetencji oraz informacji zwrotnej do dalszego rozwoju superwizant;

DZIEŃ 11 - SUPERWIZJA

 • demonstracja etiud szkoleniowych dwóch uczestników;
 • superwizja warsztatowa – omówienie wartości dydaktycznej i merytorycznej etiudy. Omówienie metodyki oraz stylu zarządzania dynamiką grupy;
 • formułowanie oceny kompetencji oraz informacji zwrotnej do dalszego rozwoju superwizant;

DZIEŃ 12 - PODSUMOWANIE

 • Omówienie wyników ewaluacji z etiud szkoleniowych;
 • Omówienie istotnych problemów, kwestii dyskusyjnych pojawiających się w procesie superwizji;
 • Formułowanie wniosków do rozwoju w pracy trenera i facylitatora.

PROWADZĄCY KURS TRENERSKI II STOPNIA

 

ZAPISZ SIĘ NA CERTYFIKOWANY KURS

 

INFORMACJE I ZAPISY

Aleksandra Przybysz

E-mail: a.przybysz@trainers.org
Telefon: 535 044 488

WIELKOŚĆ GRUPY

8-12 osób

INWESTYCJA

6000 zł brutto