MASTER TRENER I FACYLITATOR - CERTYFIKOWANY KURS

 
Kurs Master Certificated Trainer&Facilitator to 2-miesięczny proces podnoszenia kompetencji i kwalifikacji w zakresie trenerstwa i facylitacji.
 
6670

DLA KOGO JEST KURS

 

Akredytacja MCTF skierowana jest do doświadczonych trenerów oraz facylitatorów, którzy są rozpoznawalni na rynku, realizują kompleksowe programy szkoleniowe oraz uczestniczą w superwizji. Kurs skierowany jest do:

  • DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW
  • DOŚWIADCZONYCH FACYLITATORÓW

WYMAGANIA DO PRZYSTĄPIENIA DO KURSU

 

Aby przystąpić do certyfikacji należy wykazać się:

  • ŁĄCZNĄ LICZBĄ 40 GODZIN SUPERWIZJI U SUPERWIZORA AKREDYTOWANEGO PRZEZ ITFF
  • PRZEPROWADZENIEM MINIMUM 3000 GODZIN WŁASNYCH SZKOLEŃ WRAZ Z DOWODAMI REALIZACJI TYCH SZKOLEŃ Z MONITOROWANIEM JAKOŚCI
  • 4 PROJEKTAMI SZKOLENIOWYMI EWALUOWANYMI WEDŁUG STANDARDU ITFF
  • 4 REKOMENDACJAMI WYDANYMI W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY
master trener i facylitator, kurs, doświadczenie, szkolenie, certyfikacja

METODY PRACY

 
Kurs prowadzony jest metodami warsztatowymi, teoria jest komentarzem do wniosków z ćwiczeń grupowych i indywidualnych oraz wyników analiz Caseów. Wykorzystamy pracę z kamerą, dramę, pracę z tekstem, demonstrację, metody problem based learning.

Przede wszystkim będziesz się uczył poprzez doświadczanie i praktyczne działanie. Przygotujesz i poddasz superwizji swoje szkolenie – samodzielnie przeprowadzisz kompleksowo proces edukacyjny: od badania potrzeb po opracowanie wniosków z ewaluacji.

PROWADZĄCY KURS MCTF

 

ZAPISZ SIĘ NA CERTYFIKOWANY KURS

 

INFORMACJE I ZAPISY

Aleksandra Przybysz

E-mail: a.przybysz@trainers.org
Telefon: 535 044 488

WIELKOŚĆ GRUPY

8-12 osób

INWESTYCJA

11 000 zł brutto