KURS DOFINANSOWANY DO 80%

 
Czy wiesz, że możesz otrzymać dofinansowanie do Kursu Trenerskiego I stopnia? Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 

TRENER, FACYLITATOR - CERTYFIKOWANY KURS

 
Zdobędziesz kompleksowe przygotowanie do prowadzenia szkoleń, warsztatów, sesji moderacji i facylitacji z grupami. Umiejętności te, są kluczowe dla pełnienia roli trenera rozwoju osobistego, trenera biznesu. Są istotnymi kompetencjami dla liderów projektów, managerów, kadry zarządzającej.
 
6412

DLA KOGO JEST KURS

 

Program Kursu w sposób praktyczny rozwija kompetencje trenerskie, facylitatorskie. Daje wiedzę, pozwala nabyć umiejętności i trenuje kompetencje, postawy dzięki czemu kształtuje indywidualny warsztat trenera. Kurs jest dla osób, które chcą rozwinąć inteligencję emocjonalną oraz szeroko rozumiane kompetencje interpersonalne, kompetencje managerskie w zakresie pracy z zespołami.By przystąpić do Kursu nie jest wymagane doświadczenie trenerskie.
Kurs skierowany jest do:

 • LIDERÓW PROJEKTÓW
 • LIDERÓW ZESPOŁU
 • MANAGERÓW
 • TRENERÓW BIZNESU
 • TRENERÓW ROZWOJU OSOBISTEGO
 • TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH
 • COACHÓW
 • FREELANCERÓW

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE

 
 • NAUCZYSZ SIĘ KREOWAĆ AUTORSKIE ĆWICZENIA DO PRACY Z GRUPAMI
 • NAUCZYSZ SIĘ OPRACOWYWAĆ STRATEGIĘ DZIAŁAŃ BRANDINGOWYCH
 • OPRACUJESZ ANKIETĘ EWALUACYJNĄ ZGODNĄ Z MODELEM KIRKPATRICKA
 • POZNASZ ZASADY OPRACOWYWANIA CASE STUDY
 • OPRACUJESZ I WYGŁOSISZ AUTORSKĄ PREZENTACJĘ, PODDASZ SIĘ KONSTRUKTYWNEJ KRYTYCE I WYCIĄGNIESZ WNIOSKI DO SAMOROZWOJU
 • STWORZYSZ ARKUSZ BADANIA POTRZEB I PRZEPROWADZISZ BADANIE DIAGNOZUJĄCE POTRZEBY
 • POZNASZ ZASADY TWORZENIA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH
 • POZNASZ ZASADY PLANOWANIA AKTYWNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
 • POZNASZ NARZĘDZIA DEFINIOWANIA PROBLEMÓW I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA
 • ZORGANIZUJESZ SAMODZIELNIE SZKOLENIE
 • STWORZYSZ KOMPLETNE PROGRAMY SZKOLENIOWE
 • ZAPROJEKTUJESZ NARZĘDZIA POMIARU I EWALUACJI EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ
 • STWORZYSZ PLAN PROCESU PROMOCJI I INFORMACJI
 • OPRACUJESZ CELE NA POZIOMIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW – ADEKWATNIE DO POTRZEB
 • DOKONASZ ANALIZY WŁASNYCH MOCNYCH I SŁABYCH STRON W ROLI TRENERA I FACYLITATORA
 • POZNASZ ZASADY BUDOWANIA PROFESJONALNEGO WIZERUNKU W SIECI
 • POZNASZ RÓŻNORODNE METODY PRACY Z GRUPAMI
 • POZNASZ ZASADY OPRACOWYWANIA RZETELNEGO RAPORTU POSZKOLENIOWEGO

METODY PRACY

 
Kurs prowadzony jest metodami warsztatowymi, teoria jest komentarzem do wniosków z ćwiczeń grupowych i indywidualnych oraz wyników analiz Caseów. Wykorzystamy pracę z kamerą, dramę, pracę z tekstem, demonstrację, metody problem based learning.

Przede wszystkim będziesz się uczył poprzez doświadczanie i praktyczne działanie. Przygotujesz i poddasz superwizji swoje szkolenie – samodzielnie przeprowadzisz kompleksowo proces edukacyjny: od badania potrzeb po opracowanie wniosków z ewaluacji.

Po Kursie będziesz posiadał/a samodzielnie opracowane autorskie programy szkoleń, kwestionariusze pytań do badania potrzeb, wzory kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych. Doświadczysz szkoleń prowadzonych przez kolegów z grupy – poddasz weryfikacji modele pracy z grupami, doświadczysz konsekwencji błędów jakich sam/a później nie będziesz musiał/a popełniać. Wyciągniesz wnioski w formie dobrych praktyk do naśladowania.

PROGRAM KURSU PCTF

 

Program Kursu obejmuje 100 godzin zegarowych. Zajęcia rozłożone są na 11 dni, podzielonych na 4 lub 5 zjazdów.

DZIEŃ 1 - WYJĄTKOWY TRENER - KREATYWNE NARZĘDZIA BUDOWANIA PRZEWAGI NA RYNKU

 • Przedstawienie założeń kursu, omówienie programu, omówienie zakładanych rezultatów
 • Wzajemne zapoznanie uczestników poprzez zespołowe wykonywanie zadania
 • Obszary identyfikacji szans stworzenia unikatowych usług
 • Narzędzia kreatywnej pracy.

DZIEŃ 2 - PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

 • Trendy w edukacji, oczekiwania wobec roli trenera i facylitatora
 • Badanie potrzeb w grupach
 • Wytyczanie celów,
 • Narzędzia pomiaru efektywności,
 • Tworzenie programów

DZIEŃ 3 - PERSONAL BRANDING

 • Wartości w budowaniu marki osobistej
 • Marketing w sieci – narzędzia marketingu
 • Profesjonalny profil w sieci

DZIEŃ 4 - PREZENTACJA WIEDZY W FORMIE WIDEO - NAGRANIA

 • Podstawy nagrań wideo [kamera, światło, dźwięk]
 • Scenariusz i plan produkcji
 • Auto-prezentacja przed kamerą
 • Montaż nagrań wideo

DZIEŃ 5 - DYNAMIKA PROCESÓW GRUPOWYCH

 • Czynniki wspomagające pracę grupową
 • Przegląd modeli teoretycznych rozwoju dynamiki grupy
 • Praca z liderem konstruktywnym I destruktywnym
 • Praca z emocjami w procesie grupowym
 • Praca w trudnej sytuacji
 • Rozwiązywanie konfliktów

DZIEŃ 6 - CUSTOMER EXPERIENCE

 • Czym jest customer experience, a czym nie jest.
 • Strategia budowania komunikacji z klientem
 • Opracowywanie szablonów komunikacji marketingowej – budowanie własnego programu do wdrożenia
 • Obsługa klienta
 • Narzędzia pomiarowe informacji zwrotnej od klientów

DZIEŃ 7 - PODSTAWY PR

 • PR – pojęcia i definicje
 • Wizerunek
 • Budowanie dobrych relacji z otoczeniem
 • Narzędzia do badania otoczenia w relacji do naszej firm, organizacji
 • Projektowanie strategii PR

DZIEŃ 8 - E-TRENER - NARZĘDZIA W SIECI

 • Narzędzia – PDF, Podcast, Webinar, Ankieta, E-mailing, Video, Animacja,
 • Tworzenie procesu edukacji on-line
 • Platformy udostępniania treści e-learningowych

DZIEŃ 9 - FACYLITACJA

 • Facylitacja – definicja i pojęcia
  1. Zdefiniowanie roli fayclitatora
  2. Cechy i elementy pracy zespołowej
 • Analiza zasobów własnych w kontekście roli zawodowej – mocne strony i diagnoza
 • Praca z informacją zwrotną – ćwiczenia
 • Sytuacje kryzysowe i ich facylitowanie – ćwiczenia
 • Budowanie profilu kompetencyjnego facylitatora

DZIEŃ 10 - BUDOWANIE STRATEGII PR

 • Czym jest marka i strategia
 • Marka a sprzedaż produktów, usług
 • Schemat strategii PR
 • Przygotowywanie strategii PR dla swojej marki
 • Prezentacja strategii i informacja zwrotna

DZIEŃ 11 - TWORZENIE NAGRAŃ PROMOCYJNYCH I SZKOLENIOWYCH

 • Realizacja i montaż filmów
 • Informacja zwrotna i doskonalenie

PROWADZĄCY KURS PCTF

 

ZAPISZ SIĘ NA CERTYFIKOWANY KURS

 

INFORMACJE I ZAPISY

Aleksandra Przybysz

E-mail: a.przybysz@trainers.org
Telefon: 535 044 488

WIELKOŚĆ GRUPY

12-16 osób

INWESTYCJA

6000 zł brutto