ROZWIŃ KOMPETENCJE PROWADZENIA OCENY KOMPETENCJI PRACOWNIKA

 
Case Study czyli analiza przypadków to metoda wykorzystana po raz pierwszy w 1914 na Harvard Business School i właśnie od tej uczelni zaczęła się jej kariera. Powszechnie wykorzystywano metodę w medycynie już od czasów Hipokratesa, gdzie celem analizy przypadku jest postawienie diagnozy. Harvard Business School adaptował ją do nauczania zarządzania i ekonomii, opartego o śledzenie sytuacji kryzysowych, strategii rozwoju biznesu, przedsiębiorczości i konsekwencji podejmowanych decyzji, ilustrowanej rzeczywistymi historiami, które podawano analizom i refleksjom.
Dziś jest to metoda, która dzięki oparciu w atrakcyjnych historiach – opisach przypadków, pozwala rozwijać praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów podejmowania decyzji w różnych branżach. Ponadto jest to metoda wykorzystywana w rekrutacji, gdzie kompetencje przyszłego pracownika weryfikuje się po sposobie rozwiązania problemu i uzasadnieniu podjętych decyzji.
Jeśli firmie w rekrutacji zależy na czymś więcej niż negocjowanie stawek z pracownikami i konieczne jest zbadanie kompetencji przyszłego pracownika to właśnie metoda Case Study pozwala przyjrzeć się praktycznym umiejętnościom działania w akcji. Metoda daje ogromne spektrum możliwości w badaniu wiedzy i praktycznych umiejętności ale też pozwala obserwować umiejętności radzenia sobie ze stresem, z presją czasu oraz uzasadnianiem dokonanych wyborów. Podobnie jak Assessment Centre/Development Centre, która pozwala dostrzec mocne, słabe strony pracownika i obszary do rozwoju ale nie wymaga aż tak dużych nakładów finansowych.
 
6988

DLA KOGO JEST SZKOLENIE

 

Program kursu w sposób praktyczny rozwija umiejętności rozwiązywania problemów podejmowania decyzji w różnych branżach. Kurs skierowany jest do:

 • Rekruterów, przedstawicieli działów HR firm, które chcą poprawić efektywność rekrutacji, uniknąć kosztów rotacji pracowników wynikającej z nieprzygotowania do pełnionej roli i oczekiwanych zadań. Do pracowników firm w okresie intensywnego rozwoju i poszukiwania kompetentnych członków zespołu.
 • Do osób zaangażowanych w mentoring nowozatrudnionych pracowników, chcących wypracować metodę monitorowania kompetencji.
 • Firm zajmujących się pośrednictwem pacy, szczególnie na specjalistycznych stanowiskach.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU CASE STUDY W REKRUTACJI:

 
 • UCZESTNIK TWORZY KWESTIONARIUSZ KOMPETENCJE STANOWISKOWYCH PRACOWNIKA
 • UCZESTNIK ZNA MODELE POMOCNE W OPRACOWNU KOMPETENCJI, POTRAFI SAMODZIELNIE KONSTRUOWAĆ NARZĘDZIA OKREŚLANIA KOMPETENCJI
 • UCZESTNIK ROZRÓŻNIA, CZYM JEST PRZYPADEK, OPIS PRZYPADKU I STUDIUM PRZYPADKU.
 • UCZESTNIK ZNA TRZY FUNKCJE CASE’A I POTRAFI JE DOBRAĆ WZGLĘDEM ZAKŁADANYCH CELÓW I OCZEKIWANYCH EFEKTÓW REKRUTACJI.
 • UCZESTNIK ZNA RÓŻNE FORMY CASE’A, WIE W JAKIEJ FORMIE OPRACOWAĆ MATERIAŁY KANDYDATÓW
 • UCZESTNIK WIE JAK DOBRAĆ MATERIAŁY DO ATRAKCYJNEGO CASE’A.
 • UCZESTNIK WIE JAK POWINNA BYĆ SKONSTRUOWANA INSTRUKCJA DO OCENY EFEKTÓW PRACY CASE’M
 • UCZESTNIK WIE JAK POPROWADZIĆ PROCES REKRUTACJI Z WYKORZYSTANIEM METODY.
zrzeszenie trenerów i facylitatorów, akredytowany trener, kurs trenerski

METODY PRACY

 
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, teoria jest komentarzem do wniosków z ćwiczeń grupowych i indywidualnych oraz wyników analiz case’ów.

Nacisk jest kładziony na naukę przez doświadczenie i praktyczne działanie.

PROGRAM KURSU

 

Program Kursu obejmuje 18 godzin zegarowych. Zajęcia rozłożone są na 2 dni, 2 zjazdy.

DZIEŃ 1 - TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PODSTAWY TWORZENIA KWESTIONARIUSZA KOMPETENCJI PRACOWNIKA

 1. Zapoznanie uczestników z założeniami programu i zebranie oczekiwań.
 2. Modele określania niezbędnej wiedzy i umiejętności na każdym stanowisku.
 3. Analiza procesów pracy i określanie zadań stanowiskowych.
 4. Określanie celów procesu rekrutacji – oczekiwanych efektów jakie mam zaprezentować kandydat.
 5. Praktyczne podejście w tworzeniu case study
  • Teoretyczne założenia metody, niezbędne definicje wyjaśnienie i prezentacja czym jest Case Study i Instrukcja weryfikacji efektów pracy Case’m
  • Jak szukać materiałów i tworzyć historie, Case Study?
  • Cechy atrakcyjnego przypadku i cechy instrukcji do weryfikacji efektów kandydata.
 6. Uczestnicy otrzymują zadanie przygotowania kwestionariusza kompetencji pracownika i Case Study, materiał należy przynieść na kolejne zajęcia.

DZIEŃ 2 - WARSZTATY - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • dojrzałość grupy i diagnoza procesów grupowych
 • narzędzia formułowania celu, określania problemu
 • narzędzia kreowania rozwiązań
 • efektywne metody dyskusyjne – zasady moderacji

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

 

INFORMACJE I ZAPISY

Aleksandra Przybysz

E-mail: a.przybysz@trainers.org
Telefon: 535 044 488

WIELKOŚĆ GRUPY

8-12 osób

INWESTYCJA

1080 zł brutto

Zdobądź do 80% dofinansowania do tego Kursu. Chcesz wiedzieć jak, przeczytaj lub po prostu zadzwoń lub napisz do nas. Pomożemy.