AKREDYTACJA W ITFF

 

Od niespełna dekady realizujemy projekty szkoleniowe i train the trainers dla przedsiębiorców, korporacji, banków, politechnik, organizacji, urzędów i instytucji. Akredytacja programu kursu dla trenerów świadczy o jakości naszych usług.

Jeśli stoisz przed zadaniem prowadzenia spotkań grupowych, warsztatów, zebrań szkoleń w swojej firmie lub po prostu chcesz zostać trenerem i facylitatorem – proponujemy proces akredytacyjny, z którego skorzystało prawie 800 osób.

Nasi absolwenci poznali efektywne sposoby pracy z grupami, co pomaga im w kształtowaniu zmian indywidualnych, lokalnych a nawet globalnych. Wielu naszych absolwentów to liderzy, którzy potrzebowali impulsu do działania. Otrzymali go razem z narzędziami do skutecznej edukacji i wdrażania zmiany. Odpowiednie narzędzia eksplorujemy sięgając do do źródeł z Europy i Stanów Zjednoczonych.
Ponadto pracujemy w oparciu o przyjęty Kodeks Etyczno-Zawodowy Zespołu Trenerów ITFF zgodnie, z którym zobowiązaliśmy się do stałego rozwijania wiedzy, a tym samym do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.
Obecnie realizujemy proces akredytacyjny na 3 poziomach, skierowany do trenerów i facylitatorów w zależności od dotychczas zdobytej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Aby określić, który jest najbardziej odpowiedni należy zapoznać się z wymaganiami.

MISJĄ PROGRAMÓW AKREDYTACYJNYCH JEST:

 

Nabycie i doskonalenie kompetencji

Testowanie i zewnętrzna certyfikacja

Wsparcie klientów usług consultingowych

Inspirowanie do ciągłego rozwoju trenerów i facylitatorów

ZDOBĄDŹ AKREDYTACJĘ

 
 

Profesjonalni trenerzy i facylitatorzy, którzy szukają zewnętrznych procesów rozwojowych i certyfikacyjnych mogą wybrać akredytacje ITFF, aby dołączyli do grupy wiarygodnych i profesjonalnych trenerów.

Realizujemy obecnie 3 poziomy akredytacyjne:

 
KT (Kurs Trenerski, 45 godzin zegarowych)

Akredytacja KT jest skierowana dla trenerów i facylitatorów, aby wspierać i sieciować trenerów oraz szkoleniowców w Europie.

PCTF (Professional Certified Trainer&Facilitator, 100 godzin zegarowych)

Akredytacja PCTF jest skierowana do szkoleniowców i trenerów, którzy doskonalą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizowania programów szkoleniowych.

MCTF (Master Certified Trainer&Facilitator, 200 godzin zegarowych)

Akredytacja MCTF skierowana jest do doświadczonych trenerów oraz facylitatorów, którzy są rozpoznawalni na rynku, realizują kompleksowe programy szkoleniowe oraz uczestniczą w superwizji.

Aby przystąpić do certyfikacji należy wykazać się:

  • łączną liczbą 40 godzin superwizji u superwizora akredytowanego przez ITFF,
  • przeprowadzone minimum 3000 godzin własnych szkoleń, wraz z dowodami realizacji tych szkoleń z monitorowaniem jakości,
  • 4 projektami szkoleniowymi ewaluowanymi wg standardu ITFF,
  • 4 rekomendacjami wydanymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Akredytacja w ITFF, trener, facylitator