Które Kursy objęte są dofinansowaniem?

 
Kurs Trenerski I stopnia

Kurs dedykowany początkującym i przyszłym trenerom biznesu, którzy chcą poznać narzędzia wykorzystywane w zawodzie i nauczyć się pracy z grupą. W programie analiza przypadków, analiza krytyczna, Cykl Kolba i odgrywanie ról. Kurs jest akredytowany przez MEN, a każdy z uczestników dostaje na koniec do wykonania zadanie certyfikacyjne.

 

Dowiedz się więcej >

KURS PROFESSIONAL CERTIFIED TRAINER & FACILITATOR

Program Kursu w sposób praktyczny rozwija kompetencje trenerskie i facylitatorskie. Jest dedykowany osobom, które chcą rozwinąć inteligencję emocjonalną oraz szeroko rozumiane kompetencje interpersonalne czy managerskie w zakresie pracy z zespołami. Nie jest wymagane doświadczenie trenerskie. Zapraszamy do współpracy managerów, liderów zespołów, coachów, freelancerów.

 

Dowiedz się więcej >

Kurs Mediacji

Kurs skierowany do wszystkich osób, które na co dzień zajmują się rozwiązywaniem sporów, m.in. pedagodzy, socjologowie, prawnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy. Certyfikat uprawnia do ubiegania się o wpisanie na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

 

Dowiedz się więcej >

Skąd pochodzą środki na dofinansowanie i o jak duże finansowanie można się ubiegać?

 

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności UE. Kryteria ubiegania się o nie ustalane są indywidualnie przez każde województwo.

 

Z dofinansowania można skorzystać tylko dla usług szkoleniowych, które obecne są w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i realizują je podmioty posiadające zweryfikowaną akredytację.

 

ITFF w Bazie Usług Rozwojowych >

Ogólne zasady dot. dofinansowania obejmują 3 stawki:

 
  • 50% – przedsiębiorstwa średnie – roczny obrót nie większy niż 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie większy niż 43 mln euro. Mniej niż 250 pracowników w organizacji.

  • 70-80% – mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa małe – roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie większy niż 10 mln euro. Mniej niż 50 pracowników w organizacji.

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie?

 

W każdym województwie są one indywidualne, zachęcamy do zapoznania się z informacjami bezpośrednio na stronie PARP dla każdego województwa:

 

STRONA PARP >

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Pomożemy Ci w uzyskaniu dofinansowania, poprowadzimy przez cały proces i wyjaśnimy wszelkie aspekty formalne Programu! Za kwestie merytoryczne po tej stronie odpowiada u nas Aleksandra Przybysz.