PRACOWNIK PRODUKCJI - SPECJALISTA XXI WIEKU

 
Szkolenie wyposaży Cię w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w zespole produkcyjnym.

Program Kursu w sposób praktyczny rozwija kompetencje związane z podejmowaniem decyzji, komunikacją i współpracą w zespole, podejmowaniem decyzji, rozwiązywaniem problemów i zastosowaniem metody 5S w obszarze produkcyjnym.

 
6624

DLA KOGO JEST KURS

 

Program Kursu w sposób praktyczny rozwija kompetencje związane z efektywną pracą w zespole produkcyjnym, podejmowaniem decyzji, rozwiązywaniem problemów, komunikacją w zespole.
Kurs skierowany jest do osób, które na co dzień pracują w zespołach produkcyjnych zespołów i pragną wspierać je swoją wiedzą tak, aby pracować efektywnie i produktywnie:

 • CZŁONKÓW ZESPOŁÓW
 • BRYGADZISTÓW
 • MISTRZÓW
 • KOORDYNATORÓW ZESPOŁÓW

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE

 
 • POZNASZ ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU I PRZYCZYNY JEGO DYSFUNKCJI (LEONCIONI)
 • POZNASZ ETAPY PROCESU GRUPOWEGO I ROLE W ZESPOLE (WG BELBINA)
 • POZNASZ ZASADY WYZNACZANIA (CELÓW SMART ) I ICH MONITORINGU
 • POZNASZ ZASADY UDZIELANIA KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A ROZPOZNAĆ ROLE ZESPOŁOWE I AKTYWNIE WYKORZYSTYWAĆ DLA EFEKTYWNEGO DZIAŁANIA ZESPOŁU
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A RADZIĆ SOBIE Z OPOREM
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A OKREŚLIĆ SWÓJ STOPIEŃ ASERTYWNOŚCI I TENDENCJI DO PROKRASTYNACJI
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A MAPOWAĆ PROCESY
 • BĘDZIESZ STOSOWAĆ OTWARTĄ I SZCZERĄ KOMUNIKACJĘ
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A PRZEPROWADZIĆ AUDIT 5S
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A ZASTOSOWAĆ NARZĘDZIA DIAGNOZUJĄCE STAN AKTUALNY I PRZYCZYNY ŹRÓDŁOWE PROBLEMU
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A DOBRAĆ I ODPOWIEDNIO WYKORZYSTAĆ NARZĘDZIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI ADEKWATNIE DO SYTUACJI
 • BĘDZIESZ KONSEKWENTNIE POSZUKIWAĆ PRZYCZYN PROBLEMU ZANIM PODEJMIESZ DZIAŁANIA
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A KRYTYCZNIE OCENIĆ SWÓJ SPOSÓB KOMUNIKACJI I ODPOWIEDNIO DOSTOSOWAĆ GO DO OSOBY I SYTUACJI
pracownik produkcji, specjalista, szkolenie

METODY PRACY

 
Kurs prowadzony jest metodami warsztatowymi, teoria jest komentarzem do wniosków z ćwiczeń grupowych i indywidualnych oraz wyników analiz Caseów.

Przede wszystkim będziesz się uczył poprzez doświadczanie, wyciąganie wniosków i praktyczne działanie.

Po Kursie 1 będziesz posiadał/a  wiedzę nt. własnych predyspozycji związanych ze współpracą w zespole, komunikowaniem się i podejmowaniem decyzji, a także nt mechanizmów zachodzących w poszczególnych procesach. Będziesz potrafił świadomie udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej, podjąć z zespołem ważną decyzję używając odpowiednio dobranych narzędzi oraz włączyć działania wspierające Twój zespół jako całość. Po kursie 2 nabędziesz wiedzę związaną z podejściem Kaizen, będziesz potrafił zastosować tę filozofię w swoim obszarze, poznasz narzędzia rozwiązywania problemów oraz 5S.

PROGRAM KURSU PROFESJONALNY PRACOWNIK PRODUKCJI

 

Program Kursu obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozłożone są na 5 dni, podzielonych na 2 zjazdy.

DZIEŃ 1 - WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

 • zasady funkcjonowania zespołu,
 • fazy tworzenia zespołu,
 • role grupowe,
 • komunikacja w zespole,
 • radzenie sobie z konfliktem i trudnymi sytuacjami,
 • wyznaczanie i osiąganie celów w zespole,

DZIEŃ 2 - KOMUNIKACJA I UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ

 • komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w komunikacji, filtry;
 • zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej;
 • modele udzielania informacji zwrotnej;
 • radzenie sobie z krytyką i oporem;

DZIEŃ 3 - PODEJMOWANIE DECYZJI

 • typy osobowości a podejmowanie decyzji;
 • asertywność, prokrastynacja;
 • narzędzia wspierające podejmowanie decyzji;
 • indywidualne vs grupowe podejmowanie decyzji;

DZIEŃ 4 - NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 • filozofia Kaizen,
 • narzędzia diagnozujące problem,
 • narzędzia rozwiązujące problemy,
 • cykl PDCA.

DZIEŃ 5 - 5 S

 • zasady 5s,
 • wprowadzenie zasad 5s w swoim obszarze,
 • auditowanie.

PROWADZĄCY KURS

 

ZAPISZ SIĘ NA CERTYFIKOWANY KURS

 

TERMIN KURSU

I zjazd 22-24.11.2017

II zjazd 06-07.12.2017

Godziny: 8.30 – 16.30

INFORMACJE I ZAPISY

Aleksandra Krysiak

Mail: a.krysiak@11muz.pl

Telefon: 535 044 488

WIELKOŚĆ GRUPY

8-12 osób

INWESTYCJA

2400,00 zł brutto