PROFESJONALNY MENADŻER PRODUKCJI XXI WIEKU

 
Szkolenie wyposaży Cię w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w zespole produkcyjnym.

Program Kursu w sposób praktyczny rozwija kompetencje związane z podejmowaniem decyzji, komunikacją, zarządzeniem strategicznym, zarządzeniem zespołem i szeroko rozumianym Lean Managementem.

 
6656

DLA KOGO JEST KURS

 

Program szkoleniowy został stworzony z myślą o nabyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji profesjonalnego managera produkcji, związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem zespołem, komunikacją, podejmowaniem decyzji i szeroko rozumianym Lean Managementem, dopasowanych do potrzeb i specyfiki działania firmy produkcyjnej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które na co dzień zarządzają zespołami produkcyjnymi i pragną wspierać je swoją wiedzą tak, aby pracować efektywnie i produktywnie.

 • INŻYNIERÓW PROCESÓW
 • KIEROWNIKÓW ZMIAN
 • LIDERÓW ZESPOŁÓW PRODUKCYJNYCH

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE

 
 • POZNASZ STYLE PRZYWÓDZTWA I TYPY LIDERÓW
 • POZNASZ ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU I PRZYCZYNY JEGO DYSFUNKCJI
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A WSPIERAĆ ZESPÓŁ POPRZEZ OTWARTĄ, KONSTRUKTYWNĄ I PRECYZYJNĄ KOMUNIKACJĄ
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A WYZNACZAĆ CELE I JE KONSEKWENTNIE REALIZOWAĆ
 • POZNASZ TEORIĘ ZWIĄZANĄ Z MOTYWOWANIEM
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A WSPIERAĆ ZESPÓŁ POPRZEZ FACYLITACYJNE PODEJŚCIE DO DYSKUSJI
 • POZNASZ NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A FACYLITOWAĆ PROCES GRUPOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI
 • POZNASZ ELEMENTY PROWADZENIA NEGOCJACJI Z SUKCESEM
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A ARGUMENTOWAĆ SWOJE POTRZEBY PODCZAS PROCESU NEGOCJACJI
 • BĘDZIESZ ŚWIADOMY/A RYZYK ISTNIEJĄCYCH W SWOIM OBSZARZE I BĘDZIESZ UMIEJĘTNIE NIMI ZARZĄDZAĆ
 • BĘDZIESZ KONSEKWENTNIE PROWADZIĆ ZESPÓŁ DO POSZUKIWANIA PRZYCZYN PROBLEMU ZANIM PODEJMIESZ DZIAŁANIA
 • POZNASZ NARZĘDZIA DIAGNOZUJĄCE STAN AKTUALNY – 5W+1H, ANALIZĘ PARETO
 • POZNASZ METODĘ MAPOWANIA PROCESÓW
 • BĘDZIESZ AKTYWNIE DZIELIŁ/A SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ W OBSZARZE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 • BĘDZIESZ DBAĆ O WŁAŚCIWĄ KOMUNIKACJĘ STRATEGII Z UWZGLĘDNIENIEM GRUP ODBIORCÓW
kurs sprzedaży, szkolenie, handlowiec

METODY PRACY

 
Kurs prowadzony jest metodami warsztatowymi, teoria jest komentarzem do wniosków z ćwiczeń grupowych i indywidualnych oraz wyników analiz Caseów.

Przede wszystkim będziesz się uczył poprzez doświadczanie, wyciąganie wniosków i praktyczne działanie.

Po Kursie będziesz posiadał/a  wiedzę nt. własnych predyspozycji związanych z zarządzaniem zespołem, stylami przywódczymi, rolą lidera, komunikowaniem się, motywowaniem i podejmowaniem decyzji. Będziesz potrafił świadomie udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej, podjąć samodzielnie i z zespołem ważną decyzję używając odpowiednio dobranych narzędzi. Dowiesz się, jak właściwie zdefiniować, zaplanować i realizować strategię, misję, wizję, wartości. Zapoznasz się z procesami zarządzania zmianą i ryzykiem, nauczysz się argumentacji w procesie negocjacji.

PROGRAM KURSU PROFESJONALNY MANAGER PRODUKCJI

 

Program Kursu obejmuje 48 godzin zegarowych. Zajęcia rozłożone są na 6 dni.

DZIEŃ 1 - PRZYWÓDZTWO

 • style przywództwa
 • typy liderów
 • rola lidera
 • zarządzanie zespołem,
 • zarządzanie sytuacyjne

DZIEŃ 2 - PRZYWÓDZTWO

 • zarządzanie a realizacja strategii firmy;
 • ustalanie celów z zespołem;
 • motywowanie zespołu;
 • komunikowanie się – udzielanie informacji zwrotnej, asertywność;
 • radzenie sobie z konfliktem;

DZIEŃ 3 - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

 • analiza przedsiębiorstwa
 • wyznaczanie kierunków rozwoju, planowanie strategiczne
 • misja, wizja, wartości

DZIEŃ 4 - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

 • komunikacja strategii;
 • podejmowanie decyzji;
 • zarządzanie ryzykiem i zmianą;
 • elementy negocjacji;

DZIEŃ 5 - LEAN MANAGEMENT

 • filozofia Kaizen
 • narzędzia diagnozujące problem
 • narzędzia rozwiązujące problemy

DZIEŃ 6 - LEAN MANAGEMENT

 • cykl PDCA
 • mapowanie procesów
 • zasady 5s
 • wprowadzenie zasad 5s w swoim obszarze
 • przeprowadzanie auditów

PROWADZĄCY KURS

 

ZAPISZ SIĘ NA CERTYFIKOWANY KURS

 

TERMIN KURSU

I zjazd – 13-15.12.2017

II zjazd – 10-12.01.2018

INFORMACJE I ZAPISY

Aleksandra Krysiak

Mail: a.krysiak@11muz.pl

Telefon: 535 044 488

WIELKOŚĆ GRUPY

8-12 osób

INWESTYCJA

2880,00 zł brutto